TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001

2013. november 14. (csütörtök) 14:14

Álláskeresők számára biztosított „Mentori szolgáltatás a Zalai Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségein” a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című program keretében

A mentori szolgáltatás olyan személyre szabott tanácsadást, személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az érintettek munkaerő-piaci helyzetének javításához, munkahelyi beilleszkedéséhez az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges.

 • A mentorok részt vesznek az ügyfelek TÁMOP 1.1.2-11/1 programba bevonását megelőző tájékoztatásban, az egyének helyzetfelmérésben, egyéni programtervek kialakításában,
 • Segítik a TÁMOP 1.1.2-11/1 Megállapodásokban megfogalmazott tevékenységek (szolgáltatások, támogatások) teljesülését,
 • Közreműködnek az esetleges problémák megoldásában,
 • A programba bevontak részére segítséget nyújt, figyelemmel kíséri a hozzáállásukat, magatartásukat,
 • Részt vesznek az ügyfelek programból történő lemorzsolódásának a megelőzésében,
 • Folyamatosan figyelemmel kísérik a programban részt vevők életútját, személyes, segítő hátteret biztosítanak (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése),
 • Részt vesznek az ügyfelek csoportos tréningjeinek előkészítésében,
 • Munkaerő-piaci képzés ideje alatt kapcsolatot tartanak a képző intézményekkel, figyelemmel kísérik a tanulmányi előmenetelt, segítséget nyújtanak a felmerülő szociális, mentális problémák megoldásában,
 • Feltérképezik a térségben található munkáltatókat, kapcsolatot építenek ki a programba bevont személyek elhelyezkedésének, munkában tartásának elősegítése érdekében,
 • Az ügyfelek önálló álláskeresése során mentori kísérést biztosítanak: biztosítják az egyéb internetes álláskeresést,
 • Nyomon követik a kirendeltségi állásajánlatokat, a kirendeltségi munkaközvetítés igénybevételét elősegítik,
 • Részt vesznek az ügyfelek nyomon követésében, a programjuk befejezését követő 180. napon munkaerő-piaci helyzetük felmérésében,
 • Kapcsolatot tartanak a kirendeltség, a munkaügyi központ, a programban közreműködő egyéb szervezetekkel (szolgáltatók, képző intézmények, munkaadók, önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb intézmények), amelyek a programba bevontak érdekében tevékenykednek,
 • Segítik a kirendeltségi TÁMOP megvalósítók munkáját,
 • A munkaügyi központtal kötött szerződésben rögzítettek szerint azonosításra alkalmas módon nyilvántartják a programban résztvevők adatait, valamint vezetik az ügyfelek személyi dokumentációját, rögzítik az ügyfeleket érintő tevékenységet.

A szolgáltatást a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségein biztosítjuk az álláskeresőknek 7 fő mentor közreműködésével.

A program célcsoportját:

 • az alacsony iskolai végzettségűek
 • pályakezdők, ill. 25 év alatti álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYES-ről, GYED-ről visszatérők
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • tartós munkanélküliek

alkotják.

A projekt időtartama: 2013.11.01 - 2015.04.30.

További részletekről az alábbiakban olvashat:

TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001